TO NU KINH PDF

adminComment(0)

To Nu Kinh PDF pabushobupchild.tk - Free download as PDF File .pdf) or read online for free. sdfgsdgsd. Download pabushobupchild.tk from IzFiles - Save your file free . To Nu Kinh - &# ng d&# ng t&# p h&# p c c kinh nghi&# m v&# ph ng the ng n &# &# i c&# a Trung Hoa, l t c ph&# m c gi tr&# v&# y h&# c, s&# c kh&# e r&# t t&# t.


To Nu Kinh Pdf

Author:FANNIE MARSINGILL
Language:English, Portuguese, Japanese
Country:Latvia
Genre:Biography
Pages:572
Published (Last):18.06.2016
ISBN:858-9-72972-152-6
ePub File Size:22.51 MB
PDF File Size:10.81 MB
Distribution:Free* [*Registration needed]
Downloads:37443
Uploaded by: LEVI

Thời kỳ mãn kinh bắt đầu khi phụ nữ mất kinh nguyệt trong 12 tháng liên tiếp. Thời kỳ mãn kinh xảy ra là quy luật tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng cũng có. pabushobupchild.tk (accessed 3 April ). (Các khu kinh tế cửa khẩu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước). -kinh-te/cackhu-kinh-te-cua-khau-thuc-day- tang-truong-kinh-te-dat-nu-oc/html (accessed 20 August ). Retrieved March 18, , from pabushobupchild.tk kinh-doanh/vi-sao-nu-doanh-nhan -mai- FileReport//pabushobupchild.tk Vietnambreakingnews.

Kinh Tng Chi B Page 9 of 9. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, a n bt li ln, ny cc T-kheo, nh tm khng c iu phc, khng c h tr, khng c phng h, khng c bo v. Tm khng c iu phc, khng c h tr, khng c phng h, khng c bo v, ny cc T-kheo, a n bt li ln. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, a n li ch ln, ny cc T-kheo, nh tm c iu phc, c h tr, c phng h, c bo v.

V c sao? Ny cc T-kheo, v si ru b t sai hng. Cng vy, ny cc T-kheo, v T-kheo vi tm b t sai hng, c th m thng v minh, lm minh sanh khi, c th chng t Nit-bn; s tnh ny khng xy ra. Ny cc T-kheo, v tm t sai hng. Ny cc T-kheo, v nh cc si ru ca la m, hay si ru ca la mch c t ng hng, khi b tay hay chn vo, c th m thng tay hay chn, hay c th lm cho mu; s tnh ny c xy ra.

Ny cc T-kheo, v si ru c t ng hng. Cng vy, ny cc T-kheo, v T-kheo vi tm c t ng hng, c th m thng v minh, lm minh sanh khi, c th chng t Nitbn; s tnh ny c th xy ra. Ny cc T-kheo, v tm c t ng hng. Ny cc T-kheo, v rng tm ngi y u nhim. Cng do tm u nhim lm nhn nh vy, ny cc T-kheo, mt s loi hu tnh i, sau khi thn hoi mng chung, sanh vo ci d, c th, a x, a ngc.

Ny cc T-kheo, v rng tm ngi y thanh tnh. Cng do tm thanh tnh lm nhn nh vy, ny cc T-kheo, mt s loi hu tnh i ny, sau khi thn hoi mng chung, sanh vo ci thin, ci Tri, ci i ny. V nh, ny cc t kheo, mt h nc u nhp, b khuy ng, c bn. Ti y c ngi c mt, ng trn b, khng th thy cc con c, cc con s, cc hn sn, cc hn si, cc n c, qua li, ng yn. Ny cc T-kheo, cng vy, v T-kheo vi tm b khuy c bit c li ch ca mnh, hay bit c li ch ca ngi, hay bit c li ch c hai, hay s chng ng cc php thng nhn, tri kin th thng xng ng cc bc Thnh; s kin nh vy khng xy ra.

V rng tm b khuy c, ny cc T-kheo. V nh, ny cc T-kheo, mt h nc trong sng, sng sut, khng b khuy c. V nc khng b khuy c, ny cc T-kheo. Cng vy, ny cc T-kheo, v Tkheo vi tm khng b khuy c bit c li ch ca mnh, hay bit c li ch ca ngi, hay bit Kinh Tng Chi B Page 10 of c li ch c hai, hay s chng ng cc php thng nhn, tri kin th thng xng ng cc bc Thnh; s kin nh vy c xy ra.

V sao? V rng tm khng b khuy c, ny cc T-kheo. V nh, ny cc T-kheo, phm c nhng loi cy g, cy phandana c xem l ti thng, tc l v nhu nhuyn v d s dng. Cng vy, ny cc T-kheo, Ta khng thy mt php no khc, li nhu nhuyn hn v d s dng hn, nh mt tm c tu tp, c lm cho sung mn.

Tm c tu tp, c lm cho sung mn, ny cc T-kheo, l nhu nhuyn v d s dng. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, li vn chuyn nh nhng hn tm. Tht khng d g, ny cc T-kheo, dng mt v d din t s vn chuyn nh nhng ca tm. Tm ny, ny cc T-kheo, l sng chi, nhng b nhim bi cc cu u t ngoi vo. Tm ny, ny cc T-kheo, l sng chi v tm ny c gt sch cc cu u t ngoi vo. K phm phu t nghe, khng nh tht r bit tm y.

Do vy, Ta ni rng tm k phm phu t nghe, khng tu tp c. Tm ny, ny cc T-kheo, l sng chi. Do vy, Ta ni rng tm bc Thnh t nghe nhiu c c tu tp. Nu ch trong khonh khc bng mng tay, ny cc T-kheo, v T-kheo pht t tm; v y, ny cc T-kheo, c gi l v T-kheo tr Thin tnh khng c trng khng, lm theo li dy bc o S, l ngi lm theo gio gii, n n kht thc ca x, khng c ung ph. Cn ni g nhng ngi lm cho sung mn t tm y. Nu ch trong khonh khc bng mng tay, ny cc T-kheo, v T-kheo tu tp t tm, tc t tm; v y, ny cc T-kheo, c gi l v T-kheo tr Thin tnh khng c trng khng, lm theo li dy bc o S, l ngi lm theo gio gii, n n kht thc ca x khng c ung ph.

Phm nhng php no, ny cc T-kheo, l bt thin, thuc thnh phn bt thin, ng v pha bt thin, tt c cc php y u c i trc. Cc php bt thin theo sau. Phm nhng php no, ny cc T-kheo, l thin, thuc thnh phn thin, ng v pha thin, tt c cc php y u c i trc.

Cc php thin theo sau.

to nu kinh pdf

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn, ny cc T-kheo, nh phng dt. Vi ngi phng dt, ny cc T-kheo, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh c on tn, ny cc T-kheo, nh khng phng dt. Vi ngi khng phng dt, ny cc T-kheo, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin Kinh Tng Chi B Page 11 of sanh c on tn.

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn, ny cc T-kheo, nh bing nhc. Vi ngi bing nhc, ny cc T-kheo, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on VII. Vi ngi tinh cn tinh tn, ny cc T-kheo, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh c on tn. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn, ny cc T-kheo, nh l dc ln.

Browse Title Index

Vi ngi c dc ln, ny cc T-kheo, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh c on tn, ny cc T-kheo, nh t dc. Vi ngi c t dc, ny cc T-kheo, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh c on tn.

Nh s 2 trn, ch th vo khng bit va Nh s 3 trn, ch th vo bit va Nh s 2 trn, ch th vo khng tnh gic Nh s 3 trn, ch th vo tnh gic Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn, ny cc T-kheo, nh lm bn vi c. Vi ngi lm bn vi ci c, ny cc T-kheo, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn. Vi ngi lm bn vi thin, ny cc T-kheo, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh c on tn. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php bt thin cha sanh c Kinh Tng Chi B Page 12 of sanh khi, v cc php thin sanh c on tn, ny cc T-kheo, nh h ly vi cc php bt thin, v khng h ly vi cc php thin.

Do h ly vi cc php bt thin, ny cc T-kheo, do khng h ly vi cc php thin, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh b on tn.

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh c on tn, ny cc T-kheo, nh h ly vi cc php thin, khng h ly vi cc php bt thin.

Do h ly vi cc php thin, ny cc T-kheo, do khng h ly vi cc php bt thin, nn cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh c on tn. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc gic chi cha sanh khng sanh khi, v cc gic chi sanh khng i n tu tp vin mn, ny cc T-kheo, nh khng nh l tc. Do khng nh l tc , ny cc T-kheo, cc gic chi cha sanh khng c sanh khi, v cc gic chi sanh khng i n tu tp vin mn.

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc gic chi cha sanh c sanh khi v cc gic chi sanh i n t tp vin mn, ny cc T-kheo, nh l tc. Do nh l tc , ny cc T kheo cc gic chi cha sanh c sanh khi, v cc gic chi sanh i n tu tp vin mn.

Ci ny l khn cng gia cc mt mt, ny cc T-kheo, tc l mt mt tr tu. Ci ny l ti thng gia cc tng trng, ny cc T-kheo, tc l tng trng tr tu.

Ebook Kinh Tế - Động lực.pdf

Do vy, ny cc T-kheo, cc Thy cn phi hc tp nh sau: Chng ta s lm tng trng s tng trng tr tu. Nh vy, ny cc T-kheo, cc Thy cn phi hc tp. Phm Phng Dt Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, c th a n bt li ln, ny cc T-kheo, nh l phng dt.

Phng dt, ny cc T-kheo, a n bt li ln. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, c th a n ch li ln, ny cc T-kheo, nh l khng phng dt. Khng phng dt, ny cc T-kheo, a n ch li ln. Kinh Tng Chi B Page 13 of 3.

Nh s 1, ch th vo nh l bing nhc Nh s 2, ch th vo nh l tinh cn tinh tn Nh s 1, ch th vo nh l khng bit Nh s 1, ch th vo nh l khng tnh gic Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, c th a dn bt li ln, ny cc T-kheo, nh l h ly vi cc php bt thin, khng h ly vi cc php thin. H ly vi cc php bt thin, ny cc T-kheo, khng h ly vi cc php thin, a n bt li ln.

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, a n li ch ln, ny cc T-kheo, nh l h ly vi cc php thin, khng h ly vi cc php bt thin. H ly cc php thin, ny cc T-kheo, khng h ly vi cc php bt thin a n li ch ln. Phm Phi Php 1 Khng phng dt, ny cc Tkheo, a n li ch ln. Nh s 1 trn, ch thay vo bing nhc Nh s 2 trn, ch thay vo tinh cn tinh tn Kinh Tng Chi B Page 14 of Lm bn vi c, ny cc T-kheo, a n bt li ln. Lm bn vi thin, ny cc T-kheo, a n li ch ln. H ly vi php bt thin, khng h ly vi php thin, ny cc T-kheo, a n bt li ln.

H ly vi php thin, khng h ly vi php bt thin, ny cc T-kheo, a n li ch ln. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, khin diu php b lu m, bin mt nh vy, ny cc T-kheo, nh phng dt. Phng dt, ny cc T-kheo, a n diu php b lu m v bin mt. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, khin diu php c an tr, khng b lu m, khng b bin mt nh vy, ny cc T-kheo, nh khng phng dt. Khng phng dt, ny cc T-kheo, a n diu php c an tr, khng b lu m, khng b bin mt. Nh s 17, ch th vo bing nhc Nh s 18, ch th vo tinh cn tinh tn Phm Phi Php 2 Phi Php V hn na, ny cc T-kheo, nhng T-kheo y to iu v phc, v khin cho diu php bin mt.

Nhng T-kheo no, ny cc T-kheo, nu r php l phi php, s hnh ca nhng v y, ny cc T-kheo, em li bt hnh cho a s, bt lc cho a s, bt li cho a s, a n bt hnh, au kh cho ch Thin v loi Ngi. Nhng T-kheo no, ny cc T-kheo, nu r phi lut l lut, Nh Lai khng ni ln, tuyn b l Nh Lai c ni ln, Nh Lai c ni ln, tuyn b l Nh Lai khng ni ln, Nh Lai khng thc hnh, tuyn b l Nh Lai c thc hnh, Nh Lai thc hnh, tuyn b l Nh Lai khng thc hnh, Nh Lai khng ch t, tuyn b l Nh Lai c ch t Nh Lai c ch t, tuyn b l Nh Lai khng ch t S hnh ca nhng v y, ny cc T-kheo, em li bt hnh cho Kinh Tng Chi B Page 15 of a s, bt lc cho a s, bt li cho a s, a n bt hnh au kh cho ch Thin v loi Ngi.

V hn na, ny cc T-kheo, nhng T-kheo y to iu v phc, v khin cho diu php bin mt XI. V hn na, ny cc T-kheo, cc T-kheo y to phc c v an tr diu php ny. Nh s 1 trn, ch khc: nu r php l php Nhng T-kheo no, ny cc T-kheo, nu r phi lut l phi lut Nh Lai khng ni ln, tuyn b l Nh Lai khng ni ln, Nh Lai c ni ln, tuyn b l Nh Lai c ni ln, Nh Lai khng thc hnh, tuyn b l Nh Lai khng thc hnh, Nh Lai c thc hnh, tuyn b l Nh Lai c thc hnh, Nh Lai khng ch t, tuyn b l Nh Lai khng ch t, Cc v T-kheo y, ny cc T-kheo, s hnh nh vy, em li hnh phc cho a s, an lc cho a s, li ch cho a s, em li hnh phc, an lc cho ch Thin v loi Ngi.

Phm V Phm V Phm 1.

V hn na, ny cc T-kheo, nhng Tkheo y, to iu v phc v khin cho diu php bin mt. Nhng T-kheo no, ny cc T-kheo, nu r ti nh l ti nng Nhng T-kheo y, ny cc T-kheo, vi s hnh nh vy, a li bt hnh cho a s, khng an lc cho a s, bt li cho a s, a li bt hnh au kh cho ch Thin v loi Ngi. V hn na, ny cc T-kheo, nhng T-kheo y, to iu v phc v khin cho diu php bin mt.

Nhng T-kheo no, ny cc T-kheo, nu r khng phm ti l khng phm ti. Nhng T-kheo y, ny cc T-kheo, vi s hnh nh vy a li hnh phc cho a s, an lc cho a s, li ch cho a s, a li hnh phc an lc cho ch Thin v loi Ngi. V hn na, ny cc T-kheo, nhng T-kheo y to iu phc c v khin cho diu php c an tr. Nhng T-kheo no, ny cc T-kheo, nu r ti nh l ti nh Nhng T-kheo y, ny cc T-kheo, vi s hnh nh vy, a li hnh phc cho a s, an lc cho a s, li ch cho a s, em li hnh phc, an lc cho ch Thin v loi Ngi.

Phm Mt Ngi Nh Lai 1. Chnh mt ngi ny, ny cc T-kheo, khi xut hin i, s xut hin em li hnh phc cho a s, an lc cho a s, v lng thng tng cho i, v li ch, v hnh phc, v an lc cho ch Thin v loi Ngi.

S xut hin ca mt ngi, ny cc T-kheo, kh gp c i. Ca ngi no? S xut hin ca mt ngi ny, ny cc T-kheo, kh gp c i. Mt ngi, ny cc T-kheo, khi xut hin i, l xut hin mt ngi vi diu. Chnh mt ngi ny, ny cc T-kheo, khi xut hin i l xut hin mt ngi vi diu. S mnh chung ca mt ngi, ny cc T-kheo, c a s thng tic.

Ca mt ngi no? S mnh chung ca mt ngi ny, ny cc T-kheo, c a s thng tic. Mt ngi, ny cc T-kheo, khi xut hin i l xut hin mt ngi, khng hai, khng c ng bn, khng c so snh, khng c tng tr, khng c i phn, khng c ngi ngang hng, khng c ngang bng, khng c t ngang bng, bc Ti thng gia cc loi hai chn. Mt ngi ny, khi xut hin i, l xut hin mt ngi, khng hai, khng c ng bn, khng c so snh, khng c tng tr, khng c i phn, khng c ngi ngang hng, khng c ngang bng, khng c t ngang bng, bc Ti thng gia cc loi hai chn.

S xut hin ca mt ngi, ny cc T-kheo, l s xut hin ca mt ln, l s xut hin ca iquang, l s xut hin ca i-minh, l s xut hin ca su v thng, l s chng ng bn v ngi gii, l s thng t ca nhiu gii, l s thng t ca cc gii sai bit, l s chng ng ca mnh v gii thot, l s chng ng qu D Lu, l s chng ng qu Nht Lai, l s chng ng qu Bt Lai, l chng ng qu A-la-hn. S xut hin ca mt ngi ny, ny cc T-kheo, l s xut hin ca mt ln, l s xut hin ca i quang Trong cc v t Trong cc t T-kheo ca Ta, thuyt ging rng ri nhng iu c ni ln mt cch vn tt, ti thng l Mahkaccna.

Trong cc t T-kheo c tn thng gii, ti thng l Vakkali. Kinh Tng Chi B Page 18 of 2.

Trong cc t T-kheo ca Ta t c v ngi gii, ny cc T-kheo, ti thng l Mhkotthita. Trong cc v t T-kheo ca Ta, c nghe nhiu, ny cc T-kheo, ti thng l Ananda. Kinh Tng Chi B Page 19 of Trong cc v t T-kheo ca Ta mang th y, ny cc T-kheo, ti thng l Mogharj. Trong cc v n t T-kheo-ni lu ngy ca Ta, ti thng l Mhpjapani Gotam. Trong cc v n t Trong cc v n t T-kheo-ni ca Ta.

Trong cc v t nam c s Kinh Tng Chi B Page 20 of 9. Trong cc v t nam c s ca Ta, ni chuyn mt cch thn mt, ny cc T-kheo, ti thng l gia ch Nakulapit.

Trong cc v n c s t ca Ta, ny cc T-kheo, c lng tnh tn i vi li nghe n ti thng l Kl, n c s Kulagharik. Phm Khng Th C c S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Mt ngi thnh tu chnh kin c th chp nhn cc hnh l thng cn, s kin ny khng xy ra. V s kin ny c xy ra, ny cc Tkheo, k phm phu c th chp nhn cc hnh l thng cn, s kin ny c xy ra. S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Mt ngi thnh tu chnh kin c th chp nhn cc hnh l lc, s kin ny khng xy ra.

S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Mt ngi thnh tu chnh kin c th chp nhn cc php l ng, s kin ny khng xy ra. S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Mt ngi thnh tu chnh kin c th ot mng sng ca m V s kin ny c xy ra, ny cc T-kheo, k phm phu c th ot mng sng ca m Kinh Tng Chi B Page 21 of S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Trong mt Th gii, hai v A-la-hn, Chnh ng Gic, khng trc khng sau, xut hin mt ln, s kin ny khng xy ra.

S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Trong mt Th gii, c hai Chuyn Lun Vng, khng trc khng sau, xut hin mt ln, s kin ny khng xy ra.

V s kin ny c xy ra, ny cc T-kheo, trong mt th gii, ch c mt Chuyn Lun Vng xut hin, s kin ny c xy ra. S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: Mt ph n c th l bc A-la-hn, Chnh ng Gic, s kin ny khng xy ra. S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: l qu d thc ca ming ni c S kin ny c xy ra, ny cc T-kheo, l qu d thc ca ming ni c S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: l qu d thc ca ming ni thin S kin ny c xy ra, ny cc T-kheo, l qu d thc ca ming ni thin S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: l ngi y thn lm c, do nhn y, do duyn y, sau khi thn hoi mng chung, c th sanh ci lnh, ci Tri, ci i ny, s kin ny khng xy ra.

S kin ny c xy ra, ny cc T-kheo, l ngi y thn c, do nhn y, do duyn y, sau khi thn hoi mng chung, c th sanh ci d, c th, a x, a ngc, s kin ny c xy ra. S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c l ngi y , ming ni c Kinh Tng Chi B Page 22 of S kin ny khng xy ra, ny cc T-kheo, khng c c: l ngi y thn lm thin S kin ny c xy ra, ny cc T-kheo, l ngi y thn lm thin, Phm Mt Php Nim Pht 1. Chnh l nim Pht.

Chnh mt php ny, ny cc T-kheo, c tu tp, c lm cho sung mn, a n nht hng nhm chn, ly tham, on dit, an tnh, thng tr, gic ng, Nit-bn. C mt php, ny cc T-kheo, c tu tp, c lm cho sung mn, a nht hng nhm chn, ly tham, on dit, an tnh, thng tr, gic ng, Nit-bn. Chnh l nim Php Phm Chng T T Kin v. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh i n tng trng, qung i, ny cc T-kheo, nh t kin.

Vi ngi c t kin, ny cc T-kheo, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh i n tng trng, qung i. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh i n tng trng, qung i, ny cc T-kheo, nh chnh kin.

Vi ngi c chnh kin, ny cc T-kheo, cc php thin cha sanh c sanh khi, v cc php thin sanh i n tng trng, qung i. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php thin cha sanh khng sanh khi, v cc php thin sanh b on dit, ny cc T-kheo, nh t kin.

Vi ngi c t kin, ny cc T-kheo, cc php thin cha sanh khng sanh khi, v cc php thin sanh b on dit. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc php bt thin cha sanh khng sanh khi, v cc php bt thin sanh b on dit, ny cc T-kheo, nh chnh kin. Vi ngi c chnh kin, ny cc T-kheo, cc php bt thin cha sanh c sanh khi, v cc php bt thin sanh b on dit.

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, t kin cha sanh c sanh khi, hay t kin sanh i n tng trng, ny cc T-kheo, nh khng nh l tc. Do khng nh l tc , ny cc T-kheo, t kin cha sanh c sanh khi, hay t kin sanh c tng trng.

SO.EbooK 17 - 55 Bài Học Đắt Giá Từ Phù Thủy Marketing Jay Abraham.pdf

Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, chnh kin cha sanh c sanh khi, hay chnh kin sanh c tng trng, ny cc T-kheo, nh nh l tc. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc chng sanh sau khi thn hoi mng chung, b sanh vo ci d, c th, a x, a ngc, ny cc T-kheo, nh t kin. Cc chng sanh c y t kin, ny cc T-kheo, sau khi thn hoi mng chung, b sanh vo ci d, c th, a x, a ngc. Ta khng thy mt php no khc, ny cc T-kheo, do php y, cc chng sanh sau khi thn hoi mng chung, b sanh vo ci lnh, ci Tri, ci i ny, ny cc T-kheo, nh chnh kin.

Cc chng sanh c y chnh kin, ny cc T-kheo, sau khi thn hoi mng chung, c sanh ln ci lnh, ci Tri, ci i ny. V tnh c ca kin, ny cc T-kheo. V nh, ny cc T-kheo, ht ging cy nimba, hay ht ging cy Kostaki mt loi cy leo , hay ht ging cy mp ng, c gieo vo t t. V tnh c ca ht ging, ny cc T-kheo.

Cng vy, ny cc T-kheo, i vi ngi c t kin, ny cc T-kheo, phm mi thn hnh V tnh hin thin ca kin, ny cc T-kheo. V nh, ny cc T-kheo, ht ging cy ma, hay ht ging cy la, hay ht ging cy nho c gieo vo t t. V tnh hin thin ca ht ging. Cng vy, ny cc T-kheo, i vi ngi c chnh kin, ny cc T-kheo, phm mi thn hnh Phm Makkhali Mt Php 1.

C mt ngi, ny cc T-kheo, khi xut hin i, s xut hin a li bt hnh cho a s, bt lc cho a s, bt li cho a s, a n bt hnh, au kh cho ch Thin v loi Ngi. Ngi c t kin, ngi c in o kin. Ngi y lm cho ng ngi xa la diu php, an tr phi php. Do ngi khn phi tun theo li ch dn o l trn to dp cho tinh kh lu thng trong ton thn th ti xng ct, gn, tht. Hoa rt rnh v php o dn c truyn. Quan st loi gu leo cy, ng sng tc ra cch luyn tp t chi. Quan st nm cch vn ng ca phi cm, ng t ra cch luyn tp thn th trng kin, tinh thn thoi mi.

Thi c Trung quc thut dng sinh ngoi nhng vn ng thn th v h hp cn n s n ung y thai thc v tha mn nhu cu sinh l. Nh vy s sinh hot mi qun b"nh khng v" mt mt no ca i sng m hy b mt khc ca i sng. Hai php dng sinh ny chng qua l ngi yn h hp php tnh ta ca v lm 8.

Thi cc quyn gm 24 ng tc. Cc yu t luyn tp l tp trung ch, thng nht tinh thn iu ha h hp, tuy ton thn vn ng nhng phi gi php th sao cho t nhin, nh m su. Mi ngy cng tp ht th su cng tt. Kinh Thi Cc Quyn c ghi ngi luyn tp phi h hp do an in. Cn c vo cc sch v ca o gia th" an in l ch trng yu nht trong c th con ngi.Tip theo nn n, trc mn Sa Tt Ca, tip theo by c trn, c di, qu. Sau khi c cc li dng, h th hng, b tri buc, m say, m trc, khng thy cc s nguy hi, khng hiu r s gii thot khi cc li dng y.

Ethnic minority development in Vietnam. It is also found that asset factor is closely associated with household consumption inequality for the Khmer and CH minorities. V sao? C mt php, ny cc T-kheo, khi c tu tp, c lm cho sung mn, a n s phn tch.